Sarıoğlan Palas
Atıksu Arıtma Tesisi İşi

Sözleşme Bedeli : 3.200.000,00 TL

İşe Başlama Tarihi : 06.10.2017

Bitiş Tarihi : 30.06.2018

Bugüne Kadar Alınan Bedel /Hakediş : 00 TL