Hatay Serinyol ve Çekmece Kuyuları
İçmesuyu Terfi hattı inşati İşi

Sözleşme Bedeli : 16.747.000,00 TL

İşe Başlama Tarihi : 24.06.2015

Bitiş Tarihi :25.06.2016